دبیران آموزشگاه الوند

  • 2 خرداد , 1398
  • 1497 نفر
  • کد خبر 100004
ریاضی:
خشایار خسروی (متوسطه دوم)
سلمان منتصری (هندسه، گسسته و ریاضیات رشته انسانی)
راضیه ورع (متوسطه اول)

فیزیک:
هنری اوشانا شیرآبادی
علیرضا ایمانیه
علی بلندپرواز
محمد رضوی پور

زیست:
گروه آموزشی ماز

شیمی:
رضا رضوی
جلیل اسماعیل پور
مازیار وصال

عمومی:
علی مختارنامه (عربی)
علیرضا جعفری (ادبیات)